ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒορΟινές Περιηγήσεις στην Αθήνα
Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς ΒορΟινών καλωσορίζοντας τους οινοπαραγωγούς της ένωσης "Οίνοι Βορείου Ελλάδος".
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν πριν την κεντρική εκδήλωση αλλά και παράλληλα με αυτή, και δηλώστε συμμετοχή όπου είναι απαραίτητο.

Top

Όροι συμμετοχής στις εκδηλώσεις:
– Στην εκδήλωση «ΒορΟινά» και στις παράλληλες εκδηλώσεις μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
– Οι κρατήσεις στις παράλληλες εκδηλώσεις γίνονται γραπτώς (με email) και θεωρούνται ως επιβεβαιωμένες μόνο εφόσον έχει καταβληθεί το ανάλογο αντίτιμο στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδειχθεί.
– Οι ώρες των παράλληλων εκδηλώσεων τηρούνται αυστηρά. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο χώρο διεξαγωγής της παράλληλης εκδήλωσης, οι οργανωτές έχουν το δικαίωμα άρνησης της εισόδου χωρίς επιστροφή του αντιτίμου συμμετοχής.
– Ακυρώσεις: Ακυρώσεις συμμετοχής στις παράλληλες εκδηλώσεις δεν γίνονται δεκτές έπειτα από την επιβεβαίωση με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά του συμμετέχοντα, το αντίτιμο της συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης παράλληλης εκδήλωσης από την πλευρά των οργανωτών η προκαταβολή επιστρέφεται ή προτείνεται εναλλακτική ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.
– Όλες οι εκδηλώσεις έχουν καταληκτική ημερομηνία για κράτηση συμμετοχής από 10 έως 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. Δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες κάθε εκδήλωσης στο πρόγραμμα.

×